Galimybių vadovėliai. Pranešti klaidą


Paremkite svarbų mūsų darbą, kad šios teisės būtų užtikrintos visoje ES.

Be You mentorystes pristatymas 'PASIRUOŠIMAS 2020 GALIMYBIŲ METAMS'

Prisidėkit - paaukokit. Sutinku Mokyklų vadovėliai moko lyčių stereotipų balandžio 24, Išanalizavus 32 mokymo priemones, skirtas klasių moksleiviams, Lietuvos lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su ekspertų komanda patvirtino: vadovėliai suteikia ne tik žinių, bet diegia ir lyčių stereotipus.

Asociatyvi nuotr. Mokykliniai vadovėliai moko lyčių stereotipų, sako lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė.

Daugiausiai stereotipų — dorinio ugdymo vadovėliuose Galimybių vadovėliai to, kad tradiciniai lyčių stereotipai buvo pastebėti visų analizuotų mokomųjų dalykų vadovėliuose: dorinio ugdymo etikos ir tikyboslietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, matematikos, biologijos, gamtos mokslų, geografijos ir muzikos, ypač dideli lyčių vaizdavimo skirtumai pastebėti viename katalikų tikybos vadovėlyje. Berniukai, vaikinai, vyrai, senoliai jame beveik visuomet atlieka pagrindinius, aktyvius vaidmenis.

premijos ir pajamos internetu kaip užsidirbti pinigų porai per metus

Ataskaitoje pažymima, jog vyriškos lyties personažai pasižymi atliekamų vaidmenų įvairove — jie sportuoja, domisi įvairiais dalykais, nepaklūsta taisyklėms, pataria, keliauja, garbingai elgiasi ir pan. Etikos vadovėliuose galimybių vadovėliai personažai dažniau užsiima vieša veikla. Moteriškos lyties veikėjos daugiau vaizduojamos kaip antraeilės, veikiančios šalia pagrindinių veikėjų — vyrų.

galimybių vadovėliai užsidirbti pinigų dėl nepastovumo

Pavyzdžiui, jos būna tos, kurios rūpinasi ir guodžia. Pagrindiniai vaidmenys moteriškos lyties veikėjoms teko tik mažiau nei penktadalyje pateiktų istorijų.

Šiuolaikinis vadovėlis mokiniams turi padėti ne tik įgyti žinių, bet ir ugdytis gebėjimus bei kurtis vertybinių nuostatų sistemą. Vadovėlių tyrinėtojai pažymi, kad pagrindinė vadovėlio funkcija pasikeitė: anksčiau svarbiausiu dalyku buvo laikoma perteikti mokiniams žinias, o dabar pabrėžiama, kad vadovėlis turėtų stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, padėti jiems savarankiškai plėtoti savo žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas, teikti galimybę pagal savo gebėjimus ir poreikius rinktis veiklas, užduotis ir padėti įsivertinti savo pasiekimus. Aktuali problema — vadovėlių kokybės užtikrinimas siekiant juos labiau pritaikyti socialiniam kultūriniam šalies kontekstui ir švietimo sistemos poreikiams. Būtina sudaryti vienodas galimybes visiems švietimo galimybių vadovėliai nariams gauti išsamią objektyvią informaciją apie naujai išleistus vadovėlius, teikti rekomendacijas, kaip juos pasirinkti ir naudoti ugdymo procese.

Vyras turi atsakyti už savo poelgius. Geografijos, istorijos vadovėliuose galimybių vadovėliai vyriškos lyties veikėjų pasiekimai Analizuojant geografijos mokymo priemonės, pastebėta, kad ten dominuoja vyrų veikėjų žygdarbiai bei pasiekimai. Tuo tarpu istorijos vadovėliuose pastebėta tendencija, kad, vardijant istorines figūras, tarp kurių įprastai ir objektyviai dominuoja vyrai, nepaminima tarpininkavimo mokymai viena moteris.

Pasak Lygių galimybių kontrolieriaus, stereotipai formuoja neteisingą vaikų pasaulio suvokimą ir apie moterų pasiekimus mokymo priemonėse reikėtų rašyti daugiau. Karolis Galimybių vadovėliai Vadovėliai mūsų moksleiviams suteikia ne tik žinių, bet, anot Lygių galimybių kontrolieriaus, ir išankstines nuostatas apie lyčių vaidmenis, vyrų ir moterų vietą visuomenėje. Moteriškos lyties veikėjoms knygose apskritai yra skiriamas dažnai antraeilis vaidmuo.

Dėl to gali formuotis klaidingas įspūdis, kad moterų indėlio į istorijos kūrimą apskritai nėra. Taip pat nustatyta, kad, nepaisant pozityvių išimčių, mokymo priemonėse pasitaiko tekstų, kuriuose moterys minimos, bet nenurodomi jų vardai, jos galimybių vadovėliai yra nuasmeninamos.

galimybių vadovėliai