Kriptovaliutų teisinis statusas


The essence of the legal problem under the consideration is the norm of the Civil code which distinguishes centralized money issuance as the key feature of money.

naujokų prekyba

Authorities in the European Union recognize CC as digital money. However, the CC is not considered as money under the norm of the Civil code.

Therefore, the research investigates whether the norm of the Civil code breach the Constitutional of the Republic of Lithuania.

Firstly, the evolution of apžvalgos, kas uždirbo bitcoinus payment market, the legal definition of money and the requirements for payment transactions has been reviewed. Secondly, the technical parameters, the prevalence and the legal position of the Kriptovaliutų teisinis statusas Union authorities of the CC have been revealed.

Kas yra kriptovaliuta? – Skaityk IT

Thirdly, the research on analyzing of the Civil code compliance to the Constitution has been performed. Ultimately, the results of the research should be compared in the terms of CC and the legality of the monetary payments by using CC has been kriptovaliutų teisinis statusas.

The final conclusion show that by the evaluation of the nature of money from the legal doctrine, the technical parameters of the CC, as well as the position of the European authorities, the norm of the payments by using a CC unreasonably violates the constitutional freedom of economic activity and initiative kriptovaliutų teisinis statusas by the Constitution of the Republic of Lithuania. In respect to this, the norm of the Civil code is considered to be outdated and should be changed.

Therefore, payments made by using CC ought to be recognized as legal monetary payments. Nepaisant to, iki šiol nėra teisinio reguliavimo ar teismuose suformuotų su keleta taisyklių išimčių dėl mokėjimų kriptovaliuta teisėtumo ir jų teisinio statuso.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. Europos Sąjungos autoritetai pripažįsta kriptovaliutą kaip skaitmeninius pinigus.

kriptovaliutų teisinis statusas

Nepaisant to, pagal galiojančius teisės aktus, kriptovaliuta nelaikytina pinigais. Todėl šio tyrimo hipotezė yra patvirtinti arba paneigti, kad centralizuotas pinigų išleidimo požymis tiesiogiai pažeidžia konstitucinį ūkinės veiklos laisvės principą ir atitinkamai piniginis mokėjimas naudojant kriptovaliutą laikomas kaip neteisėtu. Taigi, šio tyrimo tikslas kriptovaliutų teisinis statusas ištirti, ar mokėjimas naudojant kriptovaliutą yra teisėtas. Norint pasiekti šį tikslą, darbas buvo suskirstytas į 4 pagrindines dalis, kuriose buvo nagrinėjavos toliau nurodytos užduotys.

Pirmoje tyrimo dalyje buvo apžvelgiama pinigų rinkos evoliucija, teisinė pinigų sąvoka ir reikalavimai mokėjimų operacijoms. Pirmojo šio tyrimo dalies skyriaus išvados parodė, jog pinigų rinka yra nuolatos besikeičianti. Šia dalimi buvo apžvelgti skirtingi pinigų tipai, įskaitant tradicinę valiutą bei elektroninius pinigus.

KŪB "Kriptovaliutų fondas"

Antrojo skyriaus išvados atskleidė, esminius pinigų požymius, tame tarpe Lietuvos Respublikos kriptovaliutų teisinis statusas kodekso 1. Atitinkamai buvo išanalizuotas šio bruožo tikslas ir interesai, kuriems jis tarnauja.

kriptovaliutų teisinis statusas kaip užsidirbti pinigų naudojant demonstracinę sąskaitą

Buvo nustatyta, kad centrlizuota pinigų leidimo požymio tikslas — išlaikyti valstybės suverenitetą pinigų leidimo srityje valstybės rankose, tuo sumažinant riziką dėl kainų nestabilumo, sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir pinigų padirbimo. Pagal šioje tyrimo dalyje suformuotas išvadas, pinigai turi atitikti vertės kaupimo, apskaitos vieneto, mainų priemonės požymius, o taip pat būti remiami valstybės, kurioje jie cirkuliuoja, teisinio reguliavimo.

Kas yra kriptovaliuta?

Visgi, centralizuotas pinigų leidimo požymis buvo laikomas neesminiu pinigų požymiu. Nustačius kas yra laikytina pinigais, trečiame skyriuje buvo apžvelgiami reikalavimai mokėjimų operacijoms. Šiame tyrimo skyriuje buvo konstatuota, jog įstatymai griežtai kontroliuoja tiek rinkos dalyvius, tiek individus, kurie atlieka piniginius mokėjimus. Svarbiausias reikalavimas — abiejų mokėjimo operacijos šalių aiškus identifikavimas.

Atlikus šią apžvalgą pirmas tyrimo uždavinys buvo įvykdytas.

kriptovaliutų teisinis statusas

Antroje tyrimo dalyje buvo atskleisti techniniai kritpvaliutos parametrai, paplitimas ir Europos Sajungos autoritetų nuomonė, susijusi su kriptovaliutos statusu.

Pirmojo skyriaus analizė parodė, kad kriptovaliuta pasižymi decentralizuotumu, išskirstytumu, anonimiškumu, nepriklausomumu, visišku saugumu ir pasitikėjimą užtikrinančiu mechanizmu.

Buvo nustatyta, kad kriptovaliuta neturi kriptovaliutų teisinis statusas subjekto, kuris gali būti veikiamas įstatymų leidėjo, įskaitant teisinių reikalavimų taikymą.

  • Nebe anarchistams: kriptovaliutų reguliavimą Europa laiko neišvengiamu Kriptovaliutos Gytis Kapsevičius Alfa.
  • Naujas bitcoin uždarbis 2020 m
  • Reikalingi brokeriai žemutinis naugardas
  • Tai skaitmeninė, tik interneto erdvėje paplitusi ir naudojama valiuta.
  • KRIPTOVALIUTŲ FONDAS, KŪB - Įmonės informacija - chopard.lt - reikia info - verslo informacija čia

Vienintelis reguliavimo būdas — reguliuoti ne technologijos veikimą, tačiau technologijos naudotojus, kriptovaliutų teisinis statusas mokėjimo operacijas ir keityklas. Kriptovaliuta naudojama be jokių tarpininkų perkant prekes ar paslaugas bet kurioje vietoje globaliai. Taigi, lyderiaujanti pozicija yra laikyti kriptovaliutą kaip tam tikrą pinigų formą skaitmeninius pinigus arba valiutą. Šios tyrimo dalies išvados reziumuotai parodė, kad kriptovaliuta yra visiškai naujas reiškinys, suteikiantis daugybę panaudojimo privalumų, tačiau kriptovaliutų teisinis statusas reikalaujantis teisinės sistemos, kurioje galėtų pilnai funkcionuoti.

Aitinkamai autoritetai, skirtingai nei galiojantis įstatymas, pripažįsta kriptovaliutą pinigais.

kriptovaliutų teisinis statusas litecoin pulsacija

Atlikus šioje dalyje analizuotų aspektų atskleidimą, antrasis tyrimo uždavinys buvo įvykdytas. Trečioje kriptovaliutų teisinis statusas dalyje buvo suformuota ir pasirinkta Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo bylų analizė kaip pagrindinė tyrimo metodologija. Kaip iš pirmosios ir antrosios tyrimo dalies buvo nustatyta, kriptovaliuta autoritetų laikoma ir faktiškai yra naudojama kaip tam tikra pinigų forma, tačiau teisinis reguliavimas nelaiko kriptovaliutos pinigais dėl neatitikimo centralizuotam pinigų leidimo požymiui.

Taigi, susidaro faktinė situacija, jog rinkoje yra matas, kuris faktiškai veikia kaip pinigai, tačiau jam netaikomi pinigus reguliuojantys teisės aktai ir jis nėra kontroliuojamas.

Pažymėtina, jog tuo sudaromos sąlygos rinkoje veikti matui, kuris veikia kaip nereguliuojami pinigai.

Toks matas, dėl neatitikimo teisiniu reguliavimu kriptovaliutų teisinis statusas pinigų sąvokos, dirbtinai tampa turtu ar žaliava. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, jog asmens ūkinė laisvė ir iniciatyva, tai teisinių galimybių visuma, sudaranti prielaidas asmeniui savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai reiklingus sprendimus, įskaitant, bet neapsiribojant sutarčių sudarymo laisvę. Teismas, formuodamas konstitucinę doktriną yra nurodęs, jog viena iš sudėtinių ūkinės veiklos kriptovaliutų teisinis statusas principo dalių yra tarnavimas bendrai tautos gerovei.