Pirkimo skelbimo galimybė


Atnaujintos administravimo bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisyklės, taikomos projektų pagal KPP priemones vykdytojams, palengvina bei paspartina projektų įgyvendinimą. Anksčiau paramos gavėjas,  įsigydamas nedidelės vertės prekių, paslaugų ir darbų turėjo apklausti ne mažiau kaip tris tiekėjus.

Bylos 27 straipsnis. Paraiškų ir pasiūlymų priėmimo terminai 1.

pirkimo skelbimo galimybė 3 strategijos ekranai dvejetainėse opcijose

Perkančioji organizacija privalo pirkimo dokumentuose nustatyti paraiškų ir pasiūlymų priėmimo terminus: nurodyti datą, valandą ir minutę. Perkančiosios organizacijos nustatytas paraiškų ir pasiūlymų priėmimo terminas turi būti pakankamas pirkimo skelbimo galimybė ir pasiūlymams parengti, tačiau negali būti trumpesnis, negu nurodyta šio straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dalyse.

Nustatydama šį terminą perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą paraiškoms ir pasiūlymams parengti.

informacijos portalas, kaip užsidirbti pinigų internete

Atliekant supaprastintus pirkimus riboto konkurso, skelbiamų derybų būdu, taip pat vykdant konkurencinį dialogą, paraiškų priėmimo terminas, atviro konkurso atveju — pirkimo skelbimo galimybė pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos arba nuo kvietimo pateikti pasiūlymą ar dalyvauti derybose arba konkurenciniame dialoge išsiuntimo kandidatams dienos.

Atliekant pirkimus, kurie negali būti priskirti supaprastintiems pirkimams, riboto konkurso, skelbiamų derybų ir konkurencinio dialogo būdu, paraiškų priėmimo terminas negali būti trumpesnis kaip 37 dienos nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos pirkimo skelbimo galimybė. Atliekant pirkimą riboto konkurso būdu, pasiūlymų priėmimo terminas negali būti trumpesnis kaip 40 dienų nuo kvietimo pateikti pasiūlymą išsiuntimo kandidatams dienos.

Darbas pagal paslaugų kvitus

Jeigu buvo paskelbtas išankstinis skelbimas, šio straipsnio 3 dalyje nurodytas pasiūlymų priėmimo terminas gali būti sutrumpinamas iki 36 dienų, tačiau jokiomis aplinkybėmis negali būti trumpesnis kaip 22 dienos nuo kvietimo pateikti pasiūlymą išsiuntimo kandidatams dienos. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyti sutrumpinti terminai gali būti taikomi, jeigu išankstinis skelbimas išsiųstas pirkimo skelbimo galimybė likus ne mažiau kaip 52 dienoms ir ne daugiau kaip 12 mėnesių iki skelbimo apie pirkimą pirkimo skelbimo galimybė iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos ir šiame skelbime pateikiama visa informacija, kuri turi būti pateikta skelbime apie pirkimą, ir ji yra prieinama tiekėjams išankstinio skelbimo paskelbimo metu.

Jeigu skelbimai parengti ir perduoti Europos Sąjungos pirkimo skelbimo galimybė leidiniui elektroninėmis priemonėmis, šio straipsnio 3 dalyje nurodytas paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas gali būti sutrumpintas 7 dienomis.

pirkimo skelbimo galimybė

Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas pasiūlymų priėmimo terminas gali būti sutrumpintas 5 dienomis, jeigu perkančioji organizacija nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo dienos suteikia galimybę elektroninėmis priemonėmis be apribojimų ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais.

Skelbime turi būti nurodytas interneto adresas, kur galima susipažinti su pirkimo dokumentais. Šis terminas gali būti sutrumpintas ir tais atvejais, kai buvo sutrumpintas paraiškų pateikimo terminas, nustatytas šio straipsnio 6 dalyje.

kaip patiems susikurti variantą kainų svyravimas kas yra

Jeigu dėl kokių nors priežasčių pirkimo dokumentai ar jų dalis buvo pareikalauti laiku, tačiau nepateikti per šio įstatymo 21, 22 ir 23 straipsniuose nustatytus terminus, arba jeigu pateikus pirkimo dokumentus paaiškėja, kad pasiūlymus galima parengti tik apsilankius vietoje arba vietoje susipažinus su pirkimo dokumentuose nurodyta informacija, perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminus privalo pratęsti tiek, kad visi suinteresuoti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija.

Jeigu riboto konkurso ir skelbiamų derybų atvejais dėl skubos nėra įmanoma laikytis šiame straipsnyje nustatytų trumpiausių terminų, perkančioji organizacija gali nustatyti: 1 ne trumpesnį kaip pirkimo skelbimo galimybė dienų pirkimo skelbimo galimybė skelbimo apie pirkimą išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos paraiškų priėmimo terminą arba ne trumpesnį kaip 10 dienų, jeigu skelbimas buvo išsiųstas elektroninėmis priemonėmis, paraiškų priėmimo terminą; 2 riboto konkurso atveju — ne trumpesnį kaip 10 pirkimo skelbimo galimybė pasiūlymų priėmimo terminą pirkimo skelbimo galimybė kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo kandidatams dienos.

atšaukiamas pasirinkimas

Aplinkybės, kuriomis pateisinama šio straipsnio 9 dalyje nurodyta skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos ir turi būti nurodytos skelbime apie pirkimą. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.