Pristatymo ir nepristatymo variantas, Taisyklės – Knygynas eureka!


Duomenų apsauga 1. Šios Sąlygos netaikomos siunčiant Jungtinėje Karalystėje ir Indijoje; tokiu atveju taikomos atskiros gabenimo sąlygos. Informacijos apie gabenimo sąlygas, taikomas Jungtinėje Karalystėje gabenamoms vidaus siuntoms, ieškokite adresu fedex. Šios paslaugų teikimo nuostatos ir sąlygos įvairiose šalyse gali skirtis. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, žr.

Varšuvos konvencija, iš dalies pakeista m. Hagos protokolu, ir visi vėlesni taikytini protokolai arba m. Monrealio konvencija ir visi vėlesni taikytini protokolai, taip pat m. Gvadalacharos konvencija. Siuntoms, pristatymo ir nepristatymo variantas iš dalies arba vien tik keliais aiškiai susitarus ar kitu atveju į arba iš šalies, kuri yra Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos su pakeitimais šalis, taikomos šios konvencijos sąlygos.

Siuntoms, gabenamoms iš arba tarp nurodytų vietų vienoje šalyje, taikomos tos šalies įstatymais nustatytos privalomos taisyklės. Šios Sąlygos skelbiamos spausdintine forma ir elektroniniu formatu adresu www. Šios Sąlygos papildo ir detalizuoja oro transporto važtaraščio kitoje pusėje esančias bendrąsias sąlygas. Siuntėjas patvirtina, kad jis nesitiki ir nereikalauja jokių kitų nuostatų, garantijų, sąlygų arba atstovavimo, susijusio su paslaugų naudojimu pagal šią Sutartį.

Nuorodos kopijavimas

Siuntėjas pristatymo ir nepristatymo variantas saistomas bet kurio jo darbuotojo, tarnautojo ir agento parašu oro transporto važtaraštyje. Darbo dienos ir švenčių dienos gali skirtis priklausomai nuo paskirties šalies ar regiono. Taikomos tos kainos, kurios yra nustatytos ir galioja tuo metu, kai gabenimo sutartis yra sudaroma.

pristatymo ir nepristatymo variantas

Muitų ir mokesčių sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos jas gavus. Sąskaitos faktūros už mokesčius ir rinkliavas yra apmokamos, kai gaunamos. Jei Gavėjas atsisako mokėti, Išlaidų sąskaita automatiškai išrašoma Siuntėjui.

Jei jis nėra įrašytas arba jei trečioji šalis neatlieka apmokėjimo, sąskaita už Transportavimo išlaidas bus automatiškai pateikta Siuntėjui, o sąskaita už muitus ir mokesčius, jei tokių yra, — Gavėjui. Dėl netinkamo naudojimo, įskaitant neteisėtą skirtingoms šalims nuosavybės teise priklausančių siuntų konsolidavimą, gali būti panaikintos visos nuolaidos ir atsisakoma teikti paslaugą.

Asmuo, kuriam suteiktas kliento numeris, yra atsakingas už to numerio saugojimą.

kaip teisėtai užsidirbti pinigų internete be investicijų

Tokios parinktys galimos tik nurodytose vietose. Daugiau informacijos apie vietas galima gauti paprašius.

Vidutinė siūloma kaina yra vidutinė kaina, kuria pirkėjams siūloma pirkti valiutą iš pardavėjų per tam tikrą laikotarpį. Šiuos valiutų keitimo kursus galima rasti adresu oanda.

Klausk teisininko: kur kreiptis dėl internetu pirktos ir nepristatytos prekės?

Už keitimą tarp su EURU susijusių valiutų keitimo mokestis neimamas. Keičiant į ne hiperinfliacines valiutas, bus naudojamas išsiuntimo datos kursas.

investavimo į pamm sąskaitą paslaptys eurų dolerio pasirinkimo sandorių

Tačiau pasiliekame teisę šalyse, kuriose valiuta yra nepastovi, naudoti sąskaitos faktūros išrašymo dieną, o ne išsiuntimo dieną galiojantį valiutos keitimo kursą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į mūsų vietinį biurą siuntimo šalyje. Jei gautas rezultatas viršija faktinį svorį, papildomos Išlaidos apskaičiuojamos remiantis tūriniu svoriu. Išsamios informacijos galima gauti paprašius.

nėra pasirinkimo sandorių indėlių pasirinkimo vardas

Daugiau informacijos galima gauti paprašius. Už bet kokią žalą, atsiradusią dėl to, kad Siuntėjas nesilaikė bet kokių taikomų IATA ar kitų taisyklių, bus atsakingas tik pats Siuntėjas.

Gabenimo sąlygos

Siuntėjas privalo užtikrinti ir atsako už tai, kad visų pavojingų krovinių pakuotės atitiktų visus pristatymo ir nepristatymo variantas dėl klasifikavimo, pakavimo, žymėjimo ir ženklinimo, dokumentų įforminimo, taip pat ir visų kitų galiojančių įstatymų, teisės aktų arba taisyklių reikalavimus.

Siuntėjas taip pat yra atsakingas už tai, kad Gavėjas laikytųsi visų taikomų įstatymų, teisės pristatymo ir nepristatymo variantas ir taisyklių. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite adresu fedex. Siuntėjui gali būti taikomos baudos ir nuobaudos pagal galiojančius įstatymus. Kai asmenys pateikia Siuntą, kurioje yra pavojingų krovinių, ji turi būti tinkamai klasifikuota, supakuota, pažymėta, paženklinta ir identifikuota kaip pavojingas krovinys, ir joje turi būti pridėti tinkami pavojingų krovinių dokumentai.

Dėl šios būtinybės Siunta gali būti perkelta į kitą galimą sunkvežimio reisą ar skrydį, kuriame galima išlaikyti tinkamą atskyrimą.

Pirkimo sąlygos

Siuntėjas yra atsakingas už tinkamą oro transporto važtaraščio užpildymą. Kiekviena Siunta turi būti įskaitomai ir aiškiai pažymėta vardu bei pavarde arba pavadinimu ir adresu su gatve, miestu bei šalimi, įskaitant Siuntėjo ir gavėjo pašto kodus.

nepakanka pinigų pragyvenimui, kaip užsidirbti lošimai be tarpininko

Atsakomybė už visas išlaidas, susijusias su krovinio vežimu į valstybes ir jų grąžinimu iš valstybių, kuriose jų įvežimas yra neleidžiamas, tenka Siuntėjui.

Tokiu atveju Siuntėjas privalo apmokėti tiek pristatymo ir nepristatymo variantas Išlaidas, tiek ir grąžinimo Išlaidas. Tokio pobūdžio uždelsimai arba bet kokie kiti šių Sąlygų nevykdymo atvejai nelaikomi įsipareigojimų nevykdymu, Aptarnavimo sąlygų pažeidimu ir jiems netaikoma Pinigų grąžinimo garantija žr.

Pristatymas su galimybe nėra jokių sustojimų, pristatymo ir nepristatymo variantas kurių susitariama Siuntos pateikimo metu. Siuntos adresuose visada turi būti nurodytas visas Gavėjo adresas ir jo telefono ar fakso numeris. Siuntėjas pripažįsta ir aiškiai sutinka, kad tam tikrose paskirties šalyse Siunta gali būti pristatoma trečiajai šaliai arba į pašto dėžutę ar kitą Gavėjui prieinamą vietą.

Pašto dėžutės adresai gali būti naudojami tam tikrose tarptautinėse vietose, tačiau tokiu pristatymo ir nepristatymo variantas oro transporto važtaraštyje privalo būti nurodytas galiojantis telefono, fakso arba telekso numeris.

Pavojingi kroviniai negali būti peradresuojami kitu adresu nei tas, kuris iš pat pradžių buvo Siuntėjo nurodytas kaip Gavėjo adresas.

Pastaba: Siuntos gali būti laikomos, kad jas būtų galima atsiimti, arba grąžinamos Siuntėjui. Daugiau informacijos apie Pristatymo parašo galimybes ir sąlygas rasite internete adresu fedex. Siuntėjas ir Gavėjas pripažįsta, kad siuntėjo pasirinktos Pristatymo parašo galimybės gali būti susijusios bet neapsiribojant su: i Siuntos atidavimu be pasirašymo pristačius; ii pristatymu kaimynui arba durininkui, pastato valdytojui ar pan.

Siuntėjo pasirinkta Pristatymo parašo galimybė bus svarbesnė už visus papildomus pristatymo nurodymus, gautus iš Gavėjo.

Siuntėjo ir Gavėjo dėmesys atkreipiamas į šių Gabenimo sąlygų Už Pristatymo parašo galimybę gali būti imamos papildomos priemokos. Siuntėjas ir Gavėjas pripažįsta ir sutinka, kad Gavėjo nurodymai gali būti susiję bet neapsiriboja su: i pristatymo laiko atidėjimu; ii pristatymu kaimynui; iii pristatymu kitu adresu ir arba kitam asmeniui, su sąlyga, kad tas kitas adresas yra toje pačioje šalyje, kaip nurodyta oro transporto važtaraštyje; iv nurodymais, kur palikti B2C Siuntą, negavus parašo pristačius; v B2C Siuntos palikimu paėmimo vietoje pvz.

  • chopard.lt - Limino dekoratyvinių augalų medelynas
  • Taisyklės Pristatymo sąlygos Perkant knygas mūsų internetinėje parduotuvėje, pirkėjas pats užsakymo metu išsirenka nurodo prekių pristatymo būdą bei pristatymo adresą.
  • Užsidirbti pinigų internete yra tik pinigai
  • Apžvalgos, kurie uždirba pinigus iš dvejetainių opcionų
  • Variantų patrauklumas
  • Pirkimo sąlygos | Aukso meistrai

Daugiau informacijos apie pristatymo galimybes ir sąlygas rasite internete adresu www. Pinigų grąžinimo garantija žr.

UPS Mobile™ App for Android™ | UPS - Lietuva

Jei siunta nebuvo pristatyta į darbo vietą po trijų 3 bandymų pristatyti arba laikymo penkias 5 darbo dienas nuo pirmojo bandymo pristatyti, ir, kai taikytina, jos atžvilgiu paskirties šalyje yra užbaigtos muitinio įforminimo procedūros, siunta pripažįstama nepristatoma žr. Dėl grąžintų Siuntų, kuriose yra pavojingų krovinių, Siuntėjas turi pateikti užpildytą grąžinimo oro transporto važtaraštį ir visus kitus reikalingus dokumentus.

Norint įgyti teisę atgauti pinigus arba užskaitymą, taikomi toliau nurodyti apribojimai. Pristatymo ir nepristatymo variantas turi pateikti įrodymą, kad atliko mokėjimą pagal sąskaitos faktūros numerį, kuriam mokėjimas taikomas.

Conditions of Carriage | FedEx Lithuania

Jei sąskaita faktūra nėra visiškai apmokėta, turi būti pranešta apie kiekvieno mokesčio neapmokėjimo priežastis kartu su oro transporto važtaraščio arba pakuotės sekimo numeriu. Už kiekvieną Pakuotę leidžiama atlikti tik vieną pinigų grąžinimą arba užskaitą.

Jei paslaugos neįvykdymas įvyksta dėl bet kurios Pakuotės, esančios iš kelių pakuočių sudarytoje Siuntoje, atliekamas tik tai pakuotei taikomos Transportavimo išlaidų dalies grąžinimas arba užskaitymas.

kaip pasidaryti bitcoin fermą namuose

Pinigų grąžinimas arba užskaitymas bus atliekamas tik tada, jei siunčiant buvo pateikta išsami ir tiksli Gavėjo informacija. Visa Pristatymo ir nepristatymo variantas informacija turi būti nurodyta oro transporto opciono darbo sutartis, arba per automatizuotą siuntimo įrankį. Ši Pinigų grąžinimo garantija taikoma tik Transportavimo išlaidoms ir netaikoma muitams, mokesčiams ar deklaruotosios vertės mokesčiams arba kitiems mokesčiams ir arba nuostoliams ar žalai, kuriuos patyrė Siuntėjas arba Gavėjas.

  1. Prekių pirkimo — pardavimo medeliai.
  2. Nuoroda nukopijuota aA Pirkau prekę iš kitos ES valstybės interneto parduotuvės, tačiau siuntinys taip ir nebuvo pristatytas.

Pinigų grąžinimas arba užskaitymas nebus atliekamas automatizuotus siuntimo įrankius naudojantiems klientams, jei Pakuotei arba Siuntai priskirti neteisingi siuntos sekimo numeriai. Transportavimo išlaidų suma užskaitoma tik į mokėtojo sąskaitą, taip pat ir išlaidų pristatymo ir nepristatymo variantas suma išmokama tik mokėtojui; Išlaidų sumos atlyginimas arba užskaitymas pagal šią Pinigų grąžinimo garantiją taikomas tik Transportavimo išlaidoms už tą Siuntą, kuri yra grąžintinų lėšų priežastimi; Tikslų Įsipareigotą pristatymo terminą galima sužinoti tik susisiekus su Klientų aptarnavimo pristatymo ir nepristatymo variantas ir pateikus šią informaciją: siunčiama prekė.