Įsigytos galimybės. Suteiktos kvotos


Spausdinti Primename ūkininkams apie tai, kad paramos lėšomis įsigytą turtą projekto kontrolės laikotarpiu galima panaudoti ne tik savo ūkyje.

įsigytos galimybės

Atkreipiame dėmesį į rizikas, kurias būtina įsivertinti. Europos Komisija neprieštarauja, kad paramos gavėjai projekto kontrolės laikotarpiu paramos lėšomis įgytu turtu teiktų neapmokamas arba apmokamas žemės dirbimo ar panašaus pobūdžio paslaugas arba talkininkavimo darbus kitiems ūkio subjektams.

kaip užsidirbti pinigų vištoms tikrų pinigų uždirbimo galimybės

Tačiau kiekvienu individualiu atveju, paramos gavėjui būtina įvertinti, ar minėtų paslaugų ir talkinimo darbų vykdymas neturės neigiamos įtakos jo verslo plane numatytiems tikslams ir veiklos rodikliams pasiekti ir netaps paramos gavėjo pagrindine veikla. Taigi ūkininkai įsigytos galimybės lėšomis įsigytu turtu projekto kontrolės laikotarpiu gali talkinti kitiems asmenims ir atlikti darbus už savo ūkio ribų, tačiau jie turi įsivertinti, kad ši veikla netaptų pagrindine ūkio veikla, t.

įsigytos galimybės užsidirbkite pinigų internete rašydami

Išaiškinimas galioja įsigytam turtui Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės ,Investicijos į materialųjį turtą" veiklos srities ,Parama investicijoms įsigytos galimybės žemės ūkio valdas", priemonės ,Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities ,Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" ir veiklos srities ,Parama smulkiesiems ūkiams" paramos lėšomis.