Tendencijos tiesės lygties sprendimas


Mokyklinio matematikos kurso kartojimas. Matematinės indukcijos metodas.

LINEST (funkcija LINEST)

Niutono binomo formulė. Elementariosios funkcijos. Ribų skaičiavimas. Funkcijų grafikai. Realieji skaičiai. Supratimas apie realiųjų skaičių aksiomatiką. Įdėtųjų intervalų lema. Sekos riba.

Veiksmai su ribomis. Ribos ir nelygybės. Sekos konvergavimo Koši kriterijus.

Lygtys su žodeliu 'arba'

Ribos ir monotoniškos sekos. Begalinės ribos. Apatinė ir viršutinė sekos ribos.

u MTAN MATEMATINĖ ANALIZĖ 4 kr

Funkcijos riba. Tolydžiosios funkcijos. Teoremos apie tolydžiosios funkcijos tarpines ir maksimalią reikšmes.

Atvirkštinės funkcijos tolydumas. Funkcijos trūkio taškų klasifikacija. Tolygiai tolydžios funkcijos. Kantoro teorema. Funkcijos išvestinė. Ferma ir Rolio teoremos. Vidutinių reikšmių teoremos. Liopitalio teorema. Teiloro formulė.

tendencijos tiesės lygties sprendimas

Funkcijos iškilumas. Kabaila, Matematinė analizė, 1 ir 2 d. Mackevičius, Integralas ir matas, 1 d. Misevičius, Matematinė analizė, I d. Stepanauskas, A. Rudinas, Matematinės analizės pagrindai, Vilnius: Mokslas, E Tiesė plokštumoje. Benroji tiesės lygtis. Tiesių sankirta. Vektoriai plokštumoje. Veiksmai su vektoriais.

Skaliarinė sandauga, kampas tarp kaip pradėti uždirbti rimtų pinigų internete. Tiesės krypties ir normalės vektoriai. Kampas tarp tiesių. Taško atstumas iki tiesės. Aibės, atvaizdžiai, kėliniai, keitiniai.

Determinantai, savybės. Laplaso teorema. Matricos, veiksmai su matricomis. Sandaugos determinantas. Atvirkštinė matrica.

Tiesinių lygčių sistemos. Gauso būdas. Kramerio taisyklė. Dekarto koordinačių transformacijos  formulės. Plokštumos transformacijos — posūkis, homotetija, atspindys, postūmis. Plokštumos lygtis erdvėje. Trijų plokštumų sankirta. Vektoriai erdvėje, veiksmai su vektoriais. Kampas tarp plokštumų. Taško atstumas iki plokštumos.

Įprastas mažiausių kvadratų metodas yra baltoji formulė. Mažiausių kvadratų metodas „Excel“

Tiesė erdvėje. Bendrosios ir kanoninės lygtys. Kampas tarp tiesės ir plokštumos. Vektorių vektorinė sandauga, savybės. Trijų vektorių mišrioji sandauga, savybės. Taškų, tiesių ir plokštumų  tarpusavio padėtys. Trumpiausias atstumas tarp dviejų tiesių. Vilnius: Mintis, Algebra ir skaičių teorija. Vilnius: Mokslas, E Skaičiosios aibės.

tendencijos tiesės lygties sprendimas kas yra žvakė dvejetainiuose variantuose

Kontinumo galios aibės. Teiginių kalba.

mitas ar tikri dvejetainiai variantai atidarius pamm sąskaitą

Normaliosios formos. Pagrindinės grafų sąvokos. Ciklai grafuose. Intuityvi tendencijos tiesės lygties sprendimas samprata. Turingo mašinos.

Koeficientų radimo formulių išvedimas.

Turingo mašinų variantai. Baigtiniai automatai.

  1. Kaip nelengva užsidirbti pinigų
  2. Gerchik ir variantai
  3. Įprastas mažiausių kvadratų metodas yra baltoji formulė. Mažiausių kvadratų metodas „Excel“

Tendencijos tiesės lygties sprendimas ir pilnos aibės. Monotoninės ir tiesinės logikos algebros funkcijos. Pilnumo teorema. Formulių taikymas aibių teorijoje. Disjunktų dedukcinė sistema. Kompaktiškumo teorema. Dvejetainis sumatorius. Algoritmų sudėtingumas. Primityviai rekursinės funkcijos. Lassaigne, M. De Rougemont.

grynaisiais pinigais

Logika ir informatikos pagrindai. Žodynas, Vilnius, 2. Logika ir algoritmų sudėtingumas. Žara, Vilnius, Norgėla, Matematinės logikos įvadas. VU rotaprintas, Vilnius, Algoritmo sąvoka.

Intuityvus algoritmo apibrėžimas. Formalus algoritmų atlikimas. Kompiuterio struktūra, pagrindiniai įrenginiai.

Komandų sistema. Programinio valdymo principas. Turbo paskalis 7. Duomenų tipai. Tipų tapatumas ir ekvivalentumas. Valdymo struktūros. Procedūros ir funkcijos. Formalieji ir faktiniai parametrai. Persidengiančios programos. Objektinio programavimo sąvokos. Terminalinis ir neterminalinis alfabetai.

BNF forma. Elemento paieškos masyve metodai. Rūšiavimo metodai. Metodų vertinimas ir lyginimas. Išorinis rūšiavimas. Suliejimo metodas. Failų sistema. Paskalis ir Turbo paskalis 7. Daniel McCracken. A second course in Computer Science with Pascal. Bendri darbo su kompiuteriu principai, ergonomiškumas, techniniai, socialiniai, psichologiniai, kiti susiję aspektai.