Kasa uždirba pinigus


KD Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.

Žinių Radijas Šiaurės Airijoje jau 9 metus gyvenanti Egidija Juodpusienė buvo nusprendusi pagyventi ten 8 mėnesiams, bet liko 9 metams. Atvažiavusi naktį, kitą dieną E.

Žurnalą galima įsigyti parduotuvėse, prekiaujančiose buhalterinės apskaitos blankais arba pasigaminti. Pavyzdinė žurnalo forma ir jos pildymo tvarka kasa uždirba pinigus Finansų ministro m.

kasa uždirba pinigus prekybos centro verslas

Kaupimo apskaitos principą taikantis gyventojas daro atskirą įrašą Žurnalo pajamų skiltyje, kai uždirba pajamų, neatsižvelgdamas į pinigų gavimą žurnalo pildymo tvarka nurodyta taisyklių IV dalyje. Gyventojas privalo pildyti atskirus Žurnalus visoms vykdomoms individualios veiklos rūšims, kasa uždirba pinigus nurodytos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymoje FR Išlaidos Žurnale registruojamos, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į taikomą apskaitos principą ir į tai, ar jos apmokėtos.

kasa uždirba pinigus minimali sąskaita su galimybėmis

Duomenys apie gautas pajamas ir patirtas išlaidas į pajamų arba pajamų ir išlaidų žurnalus įrašomi ne vėliau kaip iki paskutinės kito mėnesio dienos. Jei per mokestinį laikotarpį į žurnalą įrašoma daug įrašų, tai gyventojas gali daryti tarpinių sumų įrašus kas mėnesį, ketvirtį, pusmetįkuriuos privalo pasirašyti.

Gyventojai privalo saugoti apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos pajamos ir išlaidos, apskaitos registrus — pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus — teisės aktuose nustatytą laiką  — ne mažiau kaip 10 metų.

kasa uždirba pinigus

Gyventojas gali nepildyti Žurnalo, jei taiko dvejybinį įrašą ir iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

Gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas privalo nurodyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnale pajamų ir išlaidų žurnalo pildyti nereikia.

kasa uždirba pinigus

Nuo individualią veiklą vykdantis gyventojas kvitų blankų apskaitos knygos pildyti kasa uždirba pinigus. Iki gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą  ir naudojantis savo veikloje pinigų priėmimo kvitus, turėjo pildyti pinigų priėmimo kvitų blankų apskaitos knygą.

Webinaras - Kaip Sutaupyti ir uždirbti pinigų internete

Teisės aktai LRS.