Pajamos abonentams internete, Rezervacijos patvirtinimas


ĮVADAS Komisijos iniciatyvoje i [1] pabrėžiamas esminis informacijos ir ryšių technologijų IRT vaidmuo siekiant Lisabonos strategijos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslų. Šiuos tikslus remia Europos elektroninių pajamos abonentams internete reguliavimo sistema, kuria siekiama skatinti konkurenciją rinkoje, pritraukti investicijas ir inovacijas bei pasiūlyti vartotojui galimybę rinktis, kokybę ir mažesnes kainas.

Įgyvendindamos taisykles valstybės narės padarė didelę pažangą. Šiam sektoriui visuomet buvo būdinga sparti technologijų ir rinkos kaita. Šiuo metu vis labiau nyksta ribos tarp turinio, paslaugų ir taikomųjų programų. Tuo pat metu stiprėja tradicinės rinkos, o konkurencija skatina rinkos dalyvius investuoti į naujas technologijas, kurios naudojamos teikti novatoriškas paslaugas, sukurtas sujungus plačiajuosčio ryšio tinklus, garso ir vaizdo žiniasklaidą ir elektroninius pajamos abonentams internete, o vartotojai gauna naudos iš didesnės duomenų perdavimo spartos ir geresnės kokybės.

Šiame komunikate nagrinėjami rinkos, reguliavimo ir su vartotojais susiję pokyčiai šiame sektoriuje m. Komunikatas pagrįstas tuo pat metu priimtu Komisijos tarnybų darbiniu dokumentu ir papildo paskutinius komunikatus dėl radijo spektro politikos ir rinkos apžvalgų[2]. Jis papildo ir Komisijos atliekamą valstybių narių pažangos siekiant Lisabonos strategijos tikslų stebėseną, apžvelgiamą ataskaitoje pavasario Europos Vadovų Tarybai[3]. Šiame komunikate aprašyta m.

Daugėja abonentų

Jei nenurodyta kitaip, pateikiami rinkos duomenys iki m. Plačiajuosčio ryšio plėtra sparčiai augo iki beveik 53 milijonų linijų, m. Rinkoje atsirado daugiau tiekėjų, o kainos mažėja didėjant duomenų perdavimo spartai. Nors daugelis teikdami paslaugas pasitiki esamų operatorių tinklais, gerėjant paslaugos kokybei ir didėjant diferenciacijai, vis labiau pereinama prie atsietos prieigos prie vietinių linijų.

Mobiliojo ryšio sektoriuje, nors plėtra ir toliau didėja, ypač naujosiose valstybėse narėse, yra ženklų, pajamos abonentams internete stiprėja balso ryšio rinka.

prekybininkų 24 variantas sub- brokerio schema

Nepaisant to, tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos tebėra didelės. Tradicinių balso paslaugų pajamos toliau palaipsniui mažėja, tačiau šios paslaugos tebelieka didžiausias pajamų šaltinis fiksuotojo ryšio rinkos dalyviams. Rinkoje pasirodant daugiau naujų dalyvių, vartotojai ir toliau gauna naudos iš mažėjančių skambučių kainų.

Balso signalo perdavimas internetu VoIP taip pat toliau apsunkina įsitvirtinusių dalyvių poziciją rinkoje. Bus matyti, kiek interneto programinės įrangos ir paieškos bendrovių teikiamos paslaugos apsunkins įsitvirtinusių dalyvių padėtį.

Konkurencija skatina fiksuotojo ir mobiliojo ryšio operatorius investuoti į naujas technologijas, kad jie galėtų sumažinti išlaidas ir atrasti savo pajamos abonentams internete konvergencinėje aplinkoje. Kad pritrauktų ir išlaikytų pajamos abonentams internete, operatoriai pradeda siūlyti paslaugų paketus, kuriuose įvairiai derinami nebrangus balso ryšys įskaitant mobilųjįinterneto prieiga bei garso ir vaizdo turinys.

Vertinant konservatyviai, viso sektoriaus kapitalo išlaidos ES m. Nors verslo modeliams kilo tam tikrų sunkumų, didžiausi operatoriai užregistravo didesnį pelną iki m. Ypač mobiliojo ryšio sektoriuje pirmojo ir antrojo ketvirčių rezultatai rodo, kad daugeliui operatorių pavyko padidinti savo pelną, palyginti su m.

Pagerėjus reguliavimo aiškumui, tarpvalstybinės investicijos kapitalo išlaidos ir įsigijimai susijungimai vėl įgyja pagrindinį vaidmenį ES elektroninių ryšių rinkoje. Dauguma didesnių rinkos dalyvių veikia kitų šalių rinkose; labiau įsitvirtinę rinkos dalyviai bei visos Europos ir vietos nauji rinkos dalyviai nemažai investavo naujosiose valstybėse narėse.

Prisijungti

Daugiau rinkos dalyvių plėtoja veiklą įvairiose šalyse ir derina paslaugas. Nors tam tikrais atvejais skolos vis dar tebėra nemažos, padėtis skiriasi nuo ankstesnių įsigijimų ciklų, kai daugelis operatorių užsikrovė didelę skolų naštą. Investicijos į telekomunikacijų infrastruktūrą užima pastebimą dalį atokių ir kaimo vietovių bei kelių naujųjų valstybių narių sanglaudos politikoje. Fiksuotasis plačiajuostis ryšys pajamos abonentams internete. Tai prilygsta daugiau kaip 52 naujų plačiajuosčio ryšio linijų per dieną visoje ES, kai m.

52006DC0068

Nors į šį skaičių įtrauktos duomenų perdavimo paslaugos, pavyzdžiui, skirtosios linijos bei plačiajuostis ryšys, atrodytų, kad vartotojas gauna naudos dėl mažesnių plačiajuosčio ryšio kainų didėjant vartotojų skaičiui. Tarp 10 ES valstybių geri Estijos ir Maltos rezultatai. Iš m. Plačiajuosčio ryšio plėtrą internetinis uždarbis su doleriu veiksniai Nors daug veiksnių skatina plačiajuosčio ryšio plėtrą, konkurencija yra vienas iš svarbiausių.

Atrodo, kad konkurencijos apimtis ir pobūdis labai skiriasi visoje ES. Be to, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Austrija ir Estija pasiekė nemažų laimėjimų; jose konkuruojančios infrastruktūros ir veiksmingas reguliavimas skatino konkurenciją ir sąlygojo pajamos abonentams internete didelę plačiajuosčio ryšio skverbtį.

pajamos abonentams internete

Didmeninė prieiga prie esamų operatorių tinklų Per metus įvyko pastebimas prieigos prie esamų operatorių tinklų modelio pokytis. Nauji rinkos pajamos abonentams internete, teikdami plačiajuosčio ryšio paslaugas, po truputį pereina nuo perpardavimo ir duomenų srauto suteikimo prie vietinių linijų atsiejimo. Tikriausiai labiausiai pastebima tai, kad per metus bendrai naudojamų prieigos linijų skaičius patrigubėjo.

Tai paskatino plačiajuosčio ryšio plėtrą Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Danijoje, kuriose bendrai naudojamų prieigos linijų skaičius nepaprastai padidėjo po to, kai NRI sumažino atsiejimo mokesčius. Daugelis operatorių gali teikti pirmenybę bendrai naudojamai prieigai, nes tuomet atsiejimo procesas yra lengvesnis ir jie gali teikti IP balso ryšio paslaugas VoIP kaip alternatyvą balso ryšiui komutuojamomis linijomis.

Mobiliojo ryšio pajamos abonentams internete m. Šiuo metu ES veikia 79 antrosios kartos 2G tinklo operatoriai ir paslaugų teikėjų, kurių m. Skverbtis paprastai yra didžiausia šalyse, kuriose yra daugiausia paslaugų teikėjų.

ES buvo apytikriai 15 milijonų trečiosios kartos 3G paslaugų abonentų pajamos abonentams internete daugiausia Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Šiuo metu 58 operatoriai teikia komercines paslaugas, pavyzdžiui, interneto prieigą, turinio paslaugas, įskaitant naujienas ir kaip žaisti opcionų rinkoje apžvalgas, vaizdo telefoniją ir duomenų atsisiuntimą.

Konkuruojantiems tinklo operatoriams ir paslaugų teikėjams didinant konkurencinį spaudimą, pagrindinių mobiliojo ryšio operatorių rinkos dalis toliau mažėjo beveik visose valstybėse narėse.

pajamos abonentams internete pajamos tinkle 1000

Pagrindinę mobiliojo ryšio operatorių pajamų dalį ir toliau sudaro didmeninės ir mažmeninės balso ryšio paslaugos, nors duomenų perdavimo paslaugos, įskaitant SMS trumpųjų pranešimų paslaugąsudaro svarbią besivystančią sritį. Daugumoje valstybių narių kainos vartotojams už skambučius šalies viduje pastebimai sumažėjo, ypač nedaug ir vidutiniškai dažnai skambinantiems vartotojams Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Suomijoje ir Švedijoje.

Tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos tebėra didelės daugumoje valstybių narių; dažnai yra aukšti didmeniniai tarifai ir mažmeniniai antkainiai. Komisijos sukurta interneto svetainė pateikia pavyzdį skaidrumui vartotojo atžvilgiu šioje srityje gerinti, o reguliuotojai imasi savų iniciatyvų nacionaliniu lygmeniu globojant Europos reguliuotojų grupei. Ji ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su nacionaliniais reguliuotojais gerinant atitinkamų priemonių skaidrumą.

Rezervuokite iš anksto

Reguliavimo požiūriu iki m. Šioje srityje reikia daugiau pramonės sektoriaus pažangos. Komisija atidžiai stebi pokyčius ir svarstys veiksmingiausių ir tinkamiausiu laiku atliekamų veiksmų visos Europos mastu galimybes. Sąskaitų pateikimas daugelių atvejų taip pat kelia vartotojų susirūpinimą, ypač, kai nėra aišku, ar kainos skaičiuojamos minučių, ar sekundžių tikslumu, ir finansuoti dvejetainius opcionus esama skambučio sujungimo mokesčio.

Tačiau fiksuoto tarifo struktūros nebūtinai atspindi skambučių į mobiliuosius tinklus tarifo mažėjimo tendenciją. Per metus dvigubai daugiau pasinaudota mobiliojo telefono numerio perkeliamumo paslauga, pajamos abonentams internete yra svarbi konkurencijos skatinimo priemonė.

Iš viso ES tiekėją keičiantys klientai išlaikė 25,1 milijono numerių. Iš tiesų ji tebėra didžiausias fiksuotųjų operatorių pajamų šaltinis — m. Tačiau esami operatoriai ir toliau išlaiko didžiulę rinkos dalį, ypač vietinės prieigos ir skambučių srityje.

Švietimas ir mokslas

Tokiu būdu konkurencija didžia dalimi pagrįsta operatoriaus pasirinkimu ir išankstiniu pasirinkimu, nustatytu pereinamojo laikotarpio nuostatose arba atlikus rinkos tyrimą. Daugelis NRI taip pat nustatė didmeninės linijos nuomos pareigą, kad nauji rinkos dalyviai galėtų teikti vienos bendros sąskaitos paslaugą savo klientams.

Alternatyvių operatorių paslaugomis besinaudojančių abonentų skaičiaus augimo tempas ėmė lėtėti. Tai, ko gero, sąlygoja esamų operatorių susigrąžinimo kampanijos, tačiau taip pat tai, kad rinkai siūlant vis daugiau integruotųjų paslaugų paketų, apimančių pavyzdžiui, balso paslaugą, interneto prieigą ir garso bei vaizdo turinį, vien balso paslaugos teikimas per iš anksto pasirinktą operatorių gali būti nepakankamai patrauklus pasiūlymas.

Dėl rinkos dinamikos išlieka spaudimas NRI labai tiksliai pasverti sprendimus, susijusius su produktų, susijusių su reguliuojama prieiga, kainų nustatymu, kad būtų užtikrinta, jog nauji rinkos dalyviai, investuojantys į priartėjimą prie kliento, pavyzdžiui, per vietinių linijų atsiejimą, gautų atitinkamos naudos pagal savo mokamą kainą.

Šiuo metu IP telefonijos paslaugos pvz. Nors jos dar neturėjo didžiulio poveikio tradicinėms fiksuotojo balso ryšio pajamoms, galimų naujų ir stiprių VoIP paslaugų teikėjų atėjimas į rinką verčia esamus operatorius kaip atsakomąjį žingsnį pateikti savus VoIP produktus arba paketus, į kuriuos įtraukta balso ryšio paslauga. Komisija remia nedidelį reguliavimą ir sveikina tai, kad keletas NRI pasirinko Komisijos požiūrį atitinkančią, į ateitį orientuotą poziciją dėl VoIP paslaugų reguliavimo.

Komisija ir kelios NRI sutiko su tuo, kad VoIP yra skambučių rinkos dalis, ir pageidavo, kad reguliavimas būtų nedidelis. Atitinkamai VoIP paslaugų reguliavimas valstybėse narėse iki šiol buvo labai nedidelis, ir atrodo, kad pajamos abonentams internete kliūtys patekimui į rinką nėra didelės.

Graikija priėmė pirmines perkėlimo į nacionalinę teisę priemones tik m. Be to, keletas valstybių narių dar nepradėjo pranešti apie rinkos apžvalgas, o jos sudaro pagrindinę sistemos dalį; taip pat susirūpinimą kelia tai, kiek laiko kai kuriais atvejais gali praeiti nuo rinkos apžvalgos pradžios iki baigimo.

NRI nepriklausomumas Apskritai NRI nepriklausomumas nuo komercinių interesų yra užtikrinamas, nors susirūpinimą tebekelia nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskyrimas Kipre, Slovakijoje ir Slovėnijoje; ši problema pajamos abonentams internete tapo aktuali Belgijoje. Svarbu, kad NRI kasdienis sprendimų priėmimo darbas būtų neapsunkintas, kad jos galėtų vykdyti savo įgaliojimus nešališkai ir skaidriai.

Su NRI nešališkumu susijusios abejonės tebelieka neišsklaidytos nedaugelyje šalių, ir Komisija jas atidžiai tiria. Taip pat susirūpinimą kelia tai, kad NRI galia užtikrinti sprendimų įgyvendinimą galbūt ribojama nustatant baudų, kurias galima skirti, dydžio ribas.

Vokietijoje apribota reguliuotojo galia nustatyti visas pareigas, susijusias su mažmenine ir didmenine rinkomis, o Suomijoje dvejetainis parinkčių diapazonas kas tai yra apribojimas visų pirma susijęs su skambučių į mobiliuosius tinklus rinka. NRI ir konvergencija Daugumoje valstybių narių buvo įsteigti reguliuotojai, kurių galios apima visą elektroninių ryšių sektorių nors nebūtinai turinio sritį.

Ryšių rinka: garvežiai tie patys, pajamos augo, investicijos mažėjo

Kur tai nebuvo padaryta, esama reguliavimo neaiškumo pavojaus konvergencinėje aplinkoje, apimančioje tradicines telekomunikacijas ir transliavimo perdavimą. Taip yra visų pirma Belgijoje. Apeliacijos Tampa vis svarbiau, kaip valstybės narės įgyvendino pareigą sukurti veiksmingą apeliacijų mechanizmą, nes ne tik operatoriai, bet ir kelių valstybių narių valdžios institucijos išreiškė susirūpinimą šiuo klausimu. Komisija svarsto įvairius su tuo susijusius klausimus, įskaitant apeliacijų sprendimo lėtumą ir tai, kad keliose valstybėse narėse NRI sprendimo įsigaliojimas dažnai automatiškai sustabdomas pagal nacionalinę praktiką.

Po Komisijos pateikto ieškinio dėl pažeidimų automatinio sustabdymo praktika naikinama Lenkijoje. Ekonominis reguliavimas Jei atlikus rinkos tyrimą arba pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas yra nustatomi reguliavimo įpareigojimai, konkurencija bus galima tik tuomet, jei įpareigojimai bus visapusiškai pajamos abonentams internete.

Apskritai NRI veiksmingai užtikrino, kad būtų įgyvendinami būtini reguliavimo pajamos abonentams internete aktai, ir, pavyzdžiui, dabar visoje ES galimi standartiniai pasiūlymai dėl pajamos abonentams internete prieigos. Labiausiai dėmesį traukiantys klausimai, kuriuos tiria Komisija, yra susiję su - vietinių linijų atsiejimu, kuris, atrodo, neveikia praktiškai Estijoje, Kipre, Lietuvoje, Latvijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje; - veiksmingu sujungimu, kuris tebekelia problemų Estijoje, Pajamos abonentams internete, Latvijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje; - sąnaudų apskaitos sistemomis, tinkamomis sąnaudas atitinkantiems sujungimo mokesčiams užtikrinti Liuksemburge, Maltoje, Lenkijoje ir Slovakijoje.

Komisija mano, kad keliose kitose valstybėse narėse įdiegtos sąnaudų apskaitos sistemos vis dar nėra išvystytos arba joms trūksta skaidrumo. NRI dalyvavimas Rinkos dalyviams ir vartotojams svarbu, kad NRI vykdytų gerai organizuotas viešąsias konsultacijas, susijusias su reguliuojamojo pobūdžio sprendimais.

Keliose valstybėse narėse konsultacijose rinkos dalyviams nepateikiama pakankamai grįžtamosios informacijos arba jos nėra skaidrios pateiktų pastabų požiūriu. Tai apima ir kainų nustatymo, ir praktinių procesų ištyrimą. Priėjimo teisė Teikiant priėjimo teisę vis svarbesnis tampa reguliavimo funkcijų ir nuosavybės atskyrimas, nes kai kuriose valstybėse narėse pastebima tendencija, kad vietos valdžios institucijos dalyvauja įdiegiant plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą.

ES taisyklių, susijusių su skaidriu ir nediskriminuojančiu priėjimo teisės suteikimu, įgyvendinimas vis dar kelia susirūpinimą keliose valstybėse narėse. Pajamos abonentams internete tiria, ar esama rinkos dalyvių diskriminacijos Kipre ir Graikijoje bei ar tų šalių atitinkamų valstybės institucijų sprendimų priėmimas yra skaidrus.

Komisijai kyla abejonių, kad Prancūzijoje, Vengrijoje ir Suomijoje operatoriai gali būti neįtraukiami a prioriji tiria panašias problemas Belgijoje, Kipre, Lietuvoje ir Austrijoje bei stebi procedūrą, kurios laikomasi Lenkijoje ir Nyderlanduose. Jai kelia susirūpinimą tai, kad Portugalijoje esamas operatorius buvo paskirtas iki m. Komisija pastebi, kad visose valstybėse narėse, kuriose buvo paskirtas universaliųjų paslaugų teikėjas, buvo pasirinktas esamas fiksuotojo ryšio operatorius.

Specialūs socialiniai poreikiai i visa tinklo uždirbimo būdai informacinės visuomenės vizija atsispindi reguliavimo sistemoje NRI nustatytuose tiksluose ir paslaugose, kurių, kaip universaliųjų paslaugų dalies, gali tikėtis specialių socialinių poreikių turintys žmonės.

Nors šie tikslai paprastai yra gerai perkeliami į nacionalinę teisę, dažniau yra skatinamao ne įpareigojama imtis veiksmų.

ar galiu uždirbti daug pinigų iš bitkoinų

Kainų pajamos abonentams internete vartotojams atveju, dauguma valstybių narių, atrodo, priima atitinkamas nuostatas. Tačiau reikėtų pagerinti paslaugų gavimą praktikoje. Valstybės narės aktyviai atsižvelgia į vartotojus, turinčius mažas pajamas. Pavyzdžiui, Austrijos Respublika finansuoja specialiųjų tarifų schemas, o Vengrijoje įsteigtas fondas, skirtas padėti nedideles pajamas turintiems abonentams. Su vartotojais susijęs reguliavimas Patirtis parodė, kad fiksuotojo ir mobiliojo telefono numerio perkeliamumas bei operatoriaus pasirinkimas ir išankstinis pasirinkimas padidino konkurencinį spaudimą.

Šiuo metu numerio perkeliamumo sistema visiškai veikia daugumoje valstybių narių, išskyrus Čekiją, Latviją, Lietuvą, Maltą, Lenkiją, Slovakiją ir Slovėniją. Šiuo metu pasirinkti ir iš anksto pasirinkti operatorių galima visoje ES, išskyrus Slovakiją, nors kai kuriose valstybėse narėse susirūpinimą kelia tai, kad su pasirinkimu susijusios sujungimo sąnaudos gali trukdyti paslaugos plėtrai. Informacijos apie abonentus teikimo paslaugos Vartotojai pageidauja tiesioginės prieigos prie abonentų knygos ir informacijos apie abonentus teikimo paslaugos, aprėpiančios visus abonentus, nepageidavusius, kad jų numeris liktų slaptas.

Daugėja abonentų, atsisakančių fiksuotojo ryšio linijos ir naudojančių tik mobiliojo ryšio paslaugas, ir jie greičiausiai nori galimybės, kad jų mobiliojo telefono numeris būtų įtrauktas į abonentų knygą.

Komisijai susirūpinimą kelia tai, kad išsami abonentų pajamos abonentams internete ir arba informacijos apie abonentus teikimo paslauga neteikiama Čekijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Kipre, Latvijoje, Maltoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovakijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

geriausios dvejetainių opcionų su signalais strategijos įsigijus galimybę įsigyti laikiklį

Taip pat problemų kelia tai, kad konkuruojantiems informacijos apie abonentus teikimo paslaugos teikėjams tenka mokėti didelę kainą operatoriams už išsamių duomenų gavimą. Europos Teisingumo Teismas ETT nutarė[13], kad tokie duomenys turėtų būti teikiami atsižvelgiant į sąnaudas. Komisija nagrinės jos dėmesį patrauksiančius atvejus.

Europos bendrasis pagalbos numeris Nepaprastai svarbu, kad Europos Sąjungoje keliaujantys piliečiai galėtų skambinti pagalbos tarnyboms naudodami vieną numerį. Šiuo metu šiuo numeriu galima skambinti nemokamai visoje ES iš fiksuotojo ryšio arba mobiliojo ryšio telefonų.

Funny Animation Watch Online -Bananas in Pyjamas -Cartoons for kids

Daugelis valstybių narių taip pat pertvarko savo pagalbos tarnybų sistemas, kad teiktų geresnes paslaugas skambinantiems šiuo numeriu. Čekijos pagalbos linijos operatorius gali perjungti skambučius į kitus centrus priklausomai nuo to, kokias kalbas moka įvairių centrų operatoriai. Ispanijoje regionai labai pagerino reagavimo į skubaus iškvietimo skambučius kokybę užtikrindami, kad pagalbos tarnybos turėtų duomenis apie skambinančiojo buvimo vietą.

Komisija pajamos abonentams internete, ar kelios valstybės narės laikosi Universaliųjų paslaugų direktyvos reikalavimų šiuo požiūriu. Ji taip pat stebi padėtį siekdama užtikrinti, kad piliečiai būtų tinkamai informuojami apie numerįypač, kad jie galėtų juo naudotis keliaudami kitose valstybėse narėse. Nors šis komunikatas rodo, kad įgyvendinant šią sistemą esama kai kurių trūkumų, didžioji būtino darbo dalis yra atlikta. Faktai rodo, kad stiprėjanti konkurencija yra vis naudingesnė vartotojams ir kad inovacijų bei investicijų valstybėse narėse ir tarp valstybių perspektyvos yra teigiamos.

Reguliavimo sistema piliečiui užtikrinamos pagrindinės paslaugos už priimtiną kainą ir atsižvelgiama į ypatingus pajamos abonentams internete poreikius. Šiuo metu jau atliekama dabartinės sistemos peržiūra, nors teisės akte nustatytas reikalavimas, kad peržiūrą reikia pradėti m. Be to, siekiant išvengti iškraipymų, nebuvo atsižvelgta į didžiausią mobiliojo ryšio operatorių antrąją pagal dydį bendrovę pasaulyje, klasifikuojant pagal užsienio turtą.