Streiko kaina yra kaina, „Taxify“ vairuotojų streiko nepajuto, bet apgaileistauja dėl nesąžiningumo


Navickas atsako: jeigu visos Lietuvos pedagogams atstovaujančios profesinės sąjungos nuspręstų susijungti ir iškeltų sąlygą, kad naujajai organizacijai nepretenduotų vadovauti nė vienas iš dabartinių sąjungų lyderių, -  jaunam LŠDPS vadovui tokia vienybės kaina būtų priimtina.

uždirbti tonų pinigų

Publikuojame visą "Dialogo" straipsnį. Tačiau mokslo meta baigėsi apeliacinio teismo verdiktu, kad streikas buvo teisėtas.

Sveikiname laimėjus svarbų mūšį! Atsiprašome, kad netikėjome pergale! Tačiau mūšis, atrodo, dar nesibaigė.

VAIKŲ GROBIKŲ IŠSAUGOJIMO KAINA – 3 MINISTRAI IR SUKLAIDINTI MOKYTOJAI. M. Bartašiūnaitė 2018 12 08

Baimindamiesi, kad savivaldybės tarybos sprendimai nepridarytų mokyklų bendruomenėms sunkiai ištaisomos žalos, pedagogai pareikalavo spręsti septynias, jų manymu, pagrindines, neatidėliotinas, gyvybiškai svarbias švietimo sistemos problemas: suderinti su mokyklų bendruomenėmis ir vadovais mokinių maitinimo tvarkos pasikeitimus, panaikinti mokyklinių autobusiukų privatizavimo projektą, užtikrinti finansavimą Meno mokyklai ir Sporto centrui, derinti su darbuotojų atstovais mokinio krepšelio lėšų perskirstymą ir pan.

Taip pat mokytojai pareikalavo sudaryti su mokyklų steigėju teritorinę kolektyvinę sutartį. Išbandymų, ar tvirtas mokytojų pasiryžimas streiko streiko kaina yra kaina yra kaina demokratiją, ilgai laukti neteko.

„Taxify“ vairuotojų streiko nepajuto, bet apgaileistauja dėl nesąžiningumo

Netrukus po to, kai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo ir Zarasų rajono savivaldybės vadovai pasirašė susitarimą dėl streiko nutraukimo, vietos valdžiai atstovaujantys mokyklų vadovai žengė, švelniai vertinant, nekorektišką žingsnį - kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti streiką neteisėtu.

Vertinant griežčiau - smogė į streikavusiųjų nugarą. Nerado teisėtos streiko priežasties Direktorių ieškinį Zarasų rajono apylinkės teismas, kaip žinia, patenkino. Pagrindinė priežastis streiką pripažinti neteisėtu, pasak apylinkės teismo, - pagrindo skelbti streiką nebuvimas.

DABAR POPULIARIAUSIA

Kitaip tariant, teismas nusprendė, jog mokyklose sudarytos kolektyvinės sutartys yra vykdomos, jų laikomasi, todėl streiko organizatorių iškelti reikalavimai negali būti laikomi kolektyvinio ginčo pagrindu.

Pirmosios instancijos teismas pasisakė ir dėl teritorinės kolektyvinės sutarties galimybių. Pažiūrėjo atidžiau Tačiau Panevėžio apygardos teismas, į kurį su apeliaciniu skundu kreipėsi streiko organizatoriai, į bylą pažiūrėjo atidžiau. Pasak teisėjų kolegijos, Darbo kodekso DK 24 str.

dvejetainiai variantai ir lažybos brokerio skundas

Atsižvelgdama į šią įstatymo formuluotę, teisėjų kolegija konstatavo, jog Zarasų r. Jame taip pat nurodoma, kad profesinė sąjunga iškėlė streiko reikalavimus tarp jų ir dėl teritorinės kolektyvinės sutarties sudarymoiš esmės priskirtinus spręsti Zarasų r.

streiko kaina yra kaina paraiška iphone užsidirbti pinigų internete

Sprendimą panaikino, ieškinius atmetė Apeliacinis teismas sprendė, jog tai, kad su mokyklų administracijomis sudarytos kolektyvinės sutartys galiojo ir buvo tinkamai vykdomos, esminės įtakos ginčo išsprendimui neturi, nes streiko reikalavimai reikšti dėl teritorinės kolektyvinės sutarties sudarymo, ugdymo įstaigų finansavimo, mokinių maitinimo ir savivaldybės, kaip darbdavių organizacijos, streiko kaina yra kaina vykdymo.

Iš to, kad profesinės sąjungos nutarimui skelbti streiką pritarė dauguma streikavusių mokyklų darbuotojų, teismas padarė išvadą, jog keliami reikalavimai yra svarbūs ir aktualūs. Be to, konstatavo, kad streiko reikalavimai buvo iš esmės įvykdyti, nes po streiko savivaldybės taryba priėmė sprendimą pritarti teritorinei kolektyvinei sutarčiai, savivaldybė ir profesinė sąjunga susitarė dėl kitų reikalavimų sprendimo.

Komentuoti

Jie konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino materialines teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą.

Todėl teisėjų kolegija nusprendė panaikinti apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują — atmesti visų mokyklų vadovų ieškinius, kuriuose mokytojų streiką buvo prašoma pripažinti neteisėtu.

Kita vertus, užsimena, kad dalis prie jo prisijungusių elgiasi nesąžiningai ir dirbantiems vairuotojams siunčia melagingus iškvietimus. Platforma žada pokyčių, tačiau perspėja, kad jie negali būti greiti. Tai amžinosios verslo svarstyklės — subalansuoti abi puses, — ketvirtadienį, apie 11 val. Tačiau esmė tokia, kad tie pokyčiai nebus staigūs — nuo artimiausios savaitės kainų kelti nepradėsime. Tai bus ilgalaikis, apskaičiuotas procesas, nes jame yra labai daug dedamųjų.

Horizonte — kasacinis teismas Ar mokytojų streiką išteisinęs apeliacinio teismo sprendimas bus skundžiamas kasacine tvarka? Tačiau sakė girdėjęs, jog tai padaryti planuoja savivaldybės administracija. Zarasų r.

Alytaus avangardizmas: nuo gatvės meno iki visuotinio psichodarbininkų streiko

Viską išsiaiškinti — valdininkų pareiga. Juk jis, kaip ir tūkstančiai jo kolegų, turėjo teisę nesivelti į ginčus su valdžia, viską streiko kaina yra kaina iš šalies.

Šiaulių meras: gyventojai nepritartų laiptinių valymui miesto lėšomis Va­kar Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos or­ga­ni­zuo­ta­me įspė­ja­ma­ja­me streiko kaina yra kaina va­lan­dų strei­ke da­ly­va­vo per dvi­de­šimt Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų, prie strei­ko pri­si­jun­gė ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tas. Prof­są­jun­ga rei­ka­lau­ja, kad me­tų biu­dže­te bū­tų rea­li­zuo­tas su­si­ta­ri­mas dėl pa­pil­do­mų be­veik mi­li­jo­nų eu­rų at­ly­gi­ni­mams. Biu­dže­to pro­jek­te li­ko ge­ro­kai ma­žiau — apie 55 mi­li­jo­nus eu­rų. Mokytojų įspėjamasis streikas 6 nuotr. Šiaulių švietimo PS susivienijimo vadovė Rasa Jasmontienė sako, kad įspėjamasis streikas kartu buvo ir solidarumo akcija.

Svarbus motyvas — ir švietimo darbuotojai, kurie būtų praradę darbą, jei nebūtų buvęs užkirstas kelias vietos valdžios projektams.

Navickas džiaugiasi, kad su vaikų gerove ir su mokytojų darbo sąlygomis susiję streiko reikalavimai yra įvykdyti — valgyklos neprivatizuotos, meno ir sporto mokyklos išsaugotos, atkreiptas dėmesys į pavėžėjimo problemas.

Juk tokiam žingsniui nebuvo lengva ryžtis. Svarbus, anot jo, buvo ir profesinei sąjungai priklausančių Zarasų r.

streiko kaina yra kaina

Pasak jo, tik gailestį  dabar  sukelia Švietimo skyriaus vedėjo ir kai kurių mokyklų vadovų iniciatyvos ir bandymai toliau įvairiomis priemonėmis kenkti streikavusiems mokytojams. Juo labiau kad teritorinių streikų organizavimo patirties Lietuvoje nėra, o aiškių  reglamentų,  kaip tokiu atveju elgtis, įsta­tymai nenurodo.

Kokia vienybės kaina?

streiko kaina yra kaina

Tačiau solidarių ir vieningų Zarasų mokytojų sėkmės fone A. Navickui liūdesį kelia vis dar susiskaldžiusi, vienybės stokojanti Lietuvos švietimo bendruomenė.

Bylos straipsnis. Streiko skelbimas 1. Priimti sprendimą skelbti streiką gali profesinė sąjunga ar jų organizacija jų įstatuose nustatyta tvarka šio kodekso straipsnyje nustatytais atvejais. Darbdavio lygmens streikui skelbti įstatuose nustatyta tvarka turi būti gautas ne mažiau kaip ketvirtadalio profesinės sąjungos narių sutikimas.

Anot jo, deklaracijų apie vienybės būtinumą nestinga, tačiau kai kyla konfliktas, kai organizuojamas streikas, konkurencijos apimti kai kurių profesinių sąjungų lyderiai stoja streiklaužių pusėn. Navickas patikino: jeigu visos Lietuvos pedagogams atstovaujančios profesinės sąjungos nuspręstų susijungti ir iškeltų sąlygą, kad naujajai organizacijai nepretenduotų vadovauti nė vienas iš dabartinių sąjungų lyderių, - jam tokia vienybės kaina būtų priimtina.

Tiek to, ponia mokytoja, - gal sąmoningai maskuojatės neraštingumu Gal išlįstumėte iš pakrūmės ir paporintumėte? Kas tie "kai kurių profsąjungų lyderiai", stojantys streiklaužių pusėn?

Navickas taktiškai nutyli, ką jis turi galvoje. Tačiau Zarasai žino, kas tos streiklaužės, kurios paliko likimo valiai A. Navicko streikininkus.

internetinių pajamų schema google rinkos apžvalgose

Paliko likimo valiai, nes išsigando pasekmių ir susigiedojo su direkcija. Na, o kiek vėliau, pasijutusios "už borto" jos susirado kitą nišą - A. Jurgelevičiaus vadovaujamą LŠPS. Audrius, kiek žinau, streiko kaina yra kaina priglaudė jas ir, matyt, savo didžiausioje, protingiausioje ir streiko kaina yra kaina etinių standartų organizacijoje jas perauklės